World UFO Day 2 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวัน UFO โลก

<
<

วันที่ 2 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวัน UFO โลก !!!


เพื่อให้ตระหนักถึงการมีอยู่ของ Unidentified Flying Objects หรือ UFO ซึ่งหมายถึง วัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้


เป็นวันที่เหล่าผู้คนที่สนใจ ค้นคว้า UFO มารวมตัวกันเฝ้ามองท้องฟ้าเพื่อค้นหา UFO


และเพื่อสนับสนุน ให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก เปิดเผยการพบเจอ UFO ตลอดช่วงเวลที่ผ่านมาอ้างอิง : http://mono29.mthai.com/
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...