ศาสนสถาน แห่งแรกของโลก

<
<
พุทธศาสนา นั้นมีอายุมากว่า 2,500 กว่าปี คริสตศาสนานั้นมีอายุมากว่า 2,000 ปี แต่ศาสนสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 11,000 ปีล่วงมาแล้ว นับเป็น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบมา
สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า Göbekli Tepe เป็นอาคารหินแกะสลักโดยมีแผ่นหินจัดเรียงเป็นวงกลม คาดว่าเป็น ศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบัน
Göbekli Tepe อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี ในบริเวณจุดสูงสุดของเทือกเขา ที่อยู่ทางเหนือของเมือง Şanlıurfa

จากการตรวจสอบคาร์บอนเดท พบว่ามันมีอายุอยู่ในช่วง 12,000-13,000 ปี ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่เครื่องมือโลหะ ยังไม่รู้จักเครืืองปั้นดินเผา แต่สภาปัตยกรรมนั้นกับมีการแกะสลักอย่างงดงามเหลือเชื่อ
สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อล่าและหาอาหาร(hunter-gatherers ชุมชนที่พึ่งพิงการล่าสัตว์ หาพืชผลป่ากินเป็นหลักเนื่องจากไม่รู้จักการทำเกษตรกรรม หรือเลี้ยงสัตว์)
มันถฤูกค้นพบครั้งแรกโดยนักสำรวจชาวอเมริกันเมื่อปี 1964 จากลักษณะยอดเขาที่ไม่เหมือนสภาพทางธรราชาติ แต่มันถูกคาดว่าสุสานโบราณของ Byzantine ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน

จนกระทั้งในปี 1994 จึงได้มีการขุดค้นโดยทีมนักโบราณคดีจากเยอรมัน ที่นำทีมโดย Klaus Schmidt
จากการขุดค้นพบแผ่นหินรูปตัวที มีงานแกะสลักอย่างงดงาม โดยมากเป็นรูปหมูป่า และเป็ด ที่กำลังถูกล่าเพื่อเป็นอาหาร และการละเล่น ที่ถูกจัดวางเป็นวงกลมโดยวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19.5 เมตร(65 หลา)

การค้นพบ Göbekli Tepe ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติเนื่องจากได้ทำลายความเชื่อว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ นั้นอาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเมื่อแหล่งอาหารเสื่อมโทรม แต่จากขนาดของ Göbekli Tepe เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้คนกลุ่มเล็กในการก่อสร้าง แต่มันต้องอาศัยความร่วมมือของคนจำนวนมาก และระยะเวลาอันยาวนาน ในการก่อสร้างจึงมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบถาวร ของ มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

ภาพจำลอง Göbekli Tepe ในอดีต


ภาพถ่ายภายใน Göbekli Tepe


จะเห็นว่าแผ่นหินได้รับการแกะสลักอยู่งดงาม

ที่มา : wowboom
____________________

loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...