UFO และมนุษย์ต่างดาว ในประวัติศาสตร์โบราณ

<
<
หลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว และจานบินนั้นมีนานตั้งแต่สมัยอดีตกาล หลักฐานเหล่านี้บ่งบอกถีงการติดต่อสือสาร และการช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างอารยธรรมโบราณ โดยรวบรวมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ประเทศอิรัค

เป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงในสมัยดึกดำบรรพ์ และมีอดีตยืนยาวตั้งแต่สมัยสุเมเรียน หลักฐานโบราณจะได้แก่พระเจ้าที่มีหน้าตาเหมือนนก หรือสัตว์เลี้อยคลาน
รูปปั้นอายุ 5,000-4,500 ก่อนคริสต์ศักราช.
พระเจ้าของชนเผ่าสุเมเรียน

ประเทศเนปาล

ได้มีการค้นพบวัตถุรูปจานบินที่มีลวดลายของมนุษย์ต่างดาว และ รูปของทางช้างเผือก ซี่งมีอายุเก่าแก่ถีง 7,000 ก่อนคริสต์ศักราช

ประเทศอิตาลี

มีการค้นพบรูปวาดในถ้ำที่ Val Camonica ซี่งคล้ายมนุษยอวกาศ มีความเก่าแก่ประมาณ 10,000 ก่อนคริสต์ศักราช

ประเทศยูเครน

ที่เมือง Kiev มีการค้นพบรูปปั้นมนุษย์อวกาศซี่งมีความเก่าแก่ประมาณ 4000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

ประเทศแม็คซิโก

พบรูปวาดในถ้ำซี่งเป็นภาพคน 4 คน และยานที่อยู่บนท้องฟ้าขนาดใหญ่ ในจังหวัด Queretaro ในปี คศ 1966 ซี่งภาพวาดนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 7000 ปีก่อน

ประเทศเอควาดอร์

พบรูปปันคนในชุดมนุษย์อวกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

พบภาพเขียนบนฝาผนังถ้ำของชาวอินเดียนแดงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ภาพเขียนในยูท่าอายุมากถีง 5,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

ทวีปแอฟริกา

พบภาพเขียนจานบินและมนุษยต์ต่างดาวที่ทะเลทราย ซาฮาร่า อายุประมาณ 6000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

ประเทศออสเตรเลีย

พบภาพวาดตามผนังของชนเผ่าอบอริจินที่เมือง Kimberly อายุประมาณ 5,000 ปีก่อน

ประเทศญี่ปุ่น

ภาพวาดโบราณทางเกาะ Jotuo ซี่งค้นพบในปี คศ 1957 และยังค้นพบภาพวาดของระบบสุริยจักรวาลที่มีดาวเคราะห์สิบดวงไม่รวมดวงอาทิตย์

ประเทศอียิปต์

พบรอยแกะสลักซี่งมีอายุ 3000 ปี เป็นรูปเครื่องบินและยานภาหนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประเทศอินเดีย

ที่อินเดียได้ค้นพบภาพวาดเกี่ยวกับ UFO ที่คนโบราณเขียนขี้นในถ้ำสมัยยุคหินที่ซ่อนลีกอยู่ในป่า ในรูปจะเห็นถีง ภาพมนุษย์อวกาศ และ ยาน UFO อย่างชัดเจน ซี่งนักโบราณคดีได้สันนิฐานว่าคนเล่านี้ได้มีการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่าง ดาวมาเป็นเวลานานแล้ว ซี่งสอดคล้องกับทฤษฏีที่มนุษย์ต่างดาวที่เป็นมิตรกับมนุษย์ให้ความช่วยเหลือ มนุษย์ในการสร้างอารยธรรมตั้งแต่สมัยโบราณ
ภาพวาดในถ้ำที่อินเดีย
ยังหลักฐานอี่นๆอีกมากมายซี่งสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crystalinks.com/ufohistory.html
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...