ไขความลับ จากหน้ากากโบราณ ชาวมายัน ? ตอนที่ 2

<
<


        มาดูภาพนี้ครับ เห็นแล้วยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ชาวมายัน ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาว หรือ ต่างมิติ อย่างแน่นอน เพราะภาพต่อไปนี้ แสดงหลักฐาน เกี่ยวกับ จานบิน มนุษย์ต่างดาว ดวงดาว ดาวหาง ...และ ขณะเดียวกัน ภาพนี้ก็ได้แสดงหลักฐานบ่งชี้ว่า ...ควรจะเรียก มนุษย์ต่างดาว เหล่านี้ว่า  ชาวต่างมิติ ....จึงจะสอดคล้องกับภาพจารึกเหล่านี้ ...!!

เป็นภาพสลักอยู่ด้านหลังหน้ากาก ที่บอกเล่าเรื่องราว วีรกรรมสำคัญยิ่งของ ผู้เป็นเจ้าของใบหน้าอันนี้

แกะลายเส้น ออกมา ดังภาพ   

  ผมตัดส่วนนี้ออกมา ใครดู ก็รู้ว่า นี่น่าจะเป็นภาพ ยานUFO...!!
...ซึ่ง ในความเป็นจริง ภาพนี้ ได้ซ่อนความหมายบางอย่างเอาไว้  จากการถอดรหัสของผม  ได้ความดังนี้ครับ....หมายเลข 1 ส่วนนี้ใช้ลักษณะการวาดภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ด้านล่างของวัตถุ เพื่อบ่งบอกว่า วัตถุนี้ลอยอยู่ระดับสูงกว่าสายตา  ...พร้อมทั้งแสดงลวดลายของ ส่วนที่เป็นท้อง ยานบิน ...


หมายเลข 2 ช่องนี้ บอกว่า ...ยานลำนี้ เป็น ภพภูมิสวรรค์ทั้งหก ... ที่ขับเคลื่อนภพภูมิ อยู่บน


.... จักรวาลมิติ   ... ซึ่งโลกเรา ใช้ชื่อเรียกว่า ...อวกาศ ... !!


ข้อบ่งชี้ที่ มาสนับสนุนแนวคิดนี้ ได้มาจาก ข้อมูล ในหน้าที่ผ่านมา จึงตัดภาพดังกล่าวมาเทียบเคียง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน


หมายเลข 3 คือ ยานหรือพาหนะ ที่ใช้บนมิติสวรรค์  ในภาพที่ 1 จะมีลักษณะเป็นรูป สี่เหลี่ยมคางหมู ส่วนในภาพที่ 2 จะมีลักษณะเป็น สามเหลี่ยม  ....อาจจะหมายความว่า ...มิติสวรรค์ มี ยาน หลากหลายชนิด  หรือ อาจจะบ่งบอกว่า จักรวาลสวรรค์ ชุดนี้  เป็นคนละจักรวาลกัน จึงมียาน ที่แตกต่างกัน...ยังไม่มีข้อสรุปนะครับ ในประเด็นนี้


หมายเลข 4 คือ ระดับชั้นสวรรค์ทั้ง 5 โดยในภาพที่ 1 ไม่ได้ลงลายเส้นเอาไว้


หมายเลข 5 คือเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง สวรรค์ชั้นที่ 5 กับชั้นที่ 6


หมายเลข 6 เส้นโค้ง ตรงกันข้ามกับ เส้นโค้งในหมายเลข 5 ผู้วาด น่าจะมีเจตนาเพื่อจะบอกว่า จากนี้ไปจะเป็นการปรับเปลี่ยนมุมกล้อง หรือ มุมมอง แล้วนะ ....จากที่ เป็นภาพมุมเงย  จะปรับไปสู่ มุมมองระดับสายตา .....


หมายเลข 7 เป็น สวรรค์ชั้นที่ 6


หมายเลข 8 เป็น ช่องเปิด หรือ ประตูสวรรค์ ที่เปิดออกสู่ ...จักรวาลมิติ ...  มิติที่กล่าวถึง ...ก็คือ


 ...มิติภพภูมิ..!!...ซึ่งชาวโลก อาจจะเรียกว่า จักรวาลที่ทับซ้อน หรือ มิติที่ทับซ้อน หรือ มิติกาลเวลา  ที่สอดคล้องกับสภาพจริง น่าจะเป็น มิติภพภูมิ เพราะเป็น การคาบเกี่ยวกันใน 31 ภพภูมิ  ที่มีวิญญาณ เหล่าสรรพสัตว์อาศัยอยู่ ....

     จากภาพ ยานสวรรค์ ขยับขึ้นไป เป็น ภาพผู้อยู่ในยาน ออกจากช่องเปิด เปลี่ยนสภาพของร่างกาย


ท่อนล่างเป็นเหมือนงู หรือไม่ก็อยู่ในรูปของพลังงาน มือข้างขวา ถือ ดวงดาว (เขียนด้วยเส้นสีชมพู)  มือข้างซ้าย มีสามนิ้ว เหมือนกำลังจะปัดป้อง ดาวหาง (ซึ่งเขียนด้วยเส้นสีส้ม )  ซึ่งกำลังจะพุ่งชน ดวงดาวสีชมพู...!!


.... หากเราดูที่ใบหน้า ของ ชาวต่างมิติ จะเห็นว่า มีปาก 2 ปาก ... ปากข้างล่าง อ้าปากและแลบลิ้น


หากมองจากภาพ เป็นการแสดงอาการ กำลังจะกิน หรือ รอรับ อาหาร...ซึ่ง น่าจะเป็น ...พลังงาน...


 ....เมื่อเป็นการ รอรับ พลังงาน ...  ก็แสดงว่า  เขาไม่ได้กำลังปกป้อง ดวงดาว ...หากแต่ ใช้มือข้างขวา ขยับ ดวงดาว ไปรอรับ การพุ่งชน ของดาวหาง ...!!


     ดวงดาว ...เป็นที่อยู่ของ สรรพสัตว์ เมื่อ ดวงดาวแตกสลาย ....สรรพสัตว์ ก็แตกดับ ...เหล่าวิญญาณทั้งหลาย ก็ล่องลอย ... เมื่อ ชาวต่างมิติ ออกมาจาก สวรรค์ชั้นที่ 6 ก็ย่อมจะเป็น เทพ ในชั้นฟ้านั้น  .... และ เทพองค์นี้ ก็ได้เนรมิตตน ให้เป็นทั้งผู้ผลักไส ให้ดวงดาวแตกดับ ขณะเดียวกัน ก็อ้าปาก สูบพลังวิญญาณ หรือ รับพลังงานวิญญาณ ผู้ที่พอเหมาะกับการไปเกิดในภพภูมิสวรรค์  ...อันเป็นการเพิ่มจำนวนเหล่าทวยเทพ ในภพภูมิสวรรค์ ซึ่งเป็นจักรวาลของตน ...


การอ้าปากแลบลิ้น ...น่าจะเป็นสัญลักษณ์ การเปิดรับ ...ไม่ใช่การสูบ ... หรือ การดูดวิญญาณ ...
สัญลักษณ์ของ การแลบลิ้น ...ซึ่งปรากฎบนที่ต่างๆ ในอารยธรรมมายา...จึงเป็นเครื่องหมาย


...การเชิญชวนให้กลับคืนสู่สวรรค์ ...!!


    นอกจากนี้ ในภาพ ยังปรากฎ ขอบเขตของ อีกภพภูมิ ซึ่งผมลงเส้นสีขาว เอาไว้ มีลักษณะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมต่อกัน ...ยังไม่มีข้อมูลอะไรในขณะนี้ ... ขอลงความเห็นว่า ...เป็น ขอบเขตของภพภูมิใด ภพภูมิหนึ่ง ใน 31 ภพภูมิ ...ซึ่งอยู่ในจักรวาลมิติ  ....และ ไม่ใช่ ภพภูมิสวรรค์ ... เพราะผู้วาด ตั้งใจวาดแยกออกจาก ยานสวรรค์ อย่างชัดเจน  ...


   เนื่องจากเป็นแดนเกิดของ เหล่าสัตว์ได้ ...เทวดา ท่านนี้จึงเกรงว่า สรรพวิญญาณ อาจจะพุ่งไปเกิด ในดินแดนทั้งสอง  จึงได้ไปเสนอตัว รับ เหล่าวิญญาณ ก่อนใคร ...


   ....อ่านให้สนุก ไปก่อนนะครับ ...เพราะเรื่องจริง จะเป็นอย่างไร ใครจะไปรู้ ...ก็ถอดรหัสภาพ ไปตามอาการ และรูปลักษณ์ที่ปรากฎ ...และ หากมีหลักฐานที่เกี่ยวเนื่อง มากยิ่งขึ้น  ก็จะกลับมาปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ...นะขอรับ


  ดูแล้ว....ก็แสดงว่า ชาวมายัน เค้าต้องติดต่อกับ ... เทวดา เหล่านี้ !! อย่างสนิทสนม ไม่เช่นนั้น คงจะไม่มีภาพเช่นนี้ ปรากฏขึ้น ....


อีกอย่าง ...ภาพแสดง รูปลักษณ์ของร่างกาย ที่ผิดไปจากปกติ ... ก็แสดงให้เห็นว่า ...เขาเหล่านี้ ไม่ใช่ มนุษย์ !!   การที่จะลงความเห็นว่าเป็น มนุษย์จากต่างดาว ก็ต้องยุติไป  ....จึงต้องเรียก  ชาวต่างมิติ ...หากเราพิจารณาโดยถ้วนถี่แล้ว ... ก็พบว่า  พวกเขา มี ร่างกาย อยู่ในรูป พลังงาน ..ไม่ใช่ กายหยาบ... จึงน่าจะเป็น เทพ หรือ เทวดา  ... ซึ่งก็ต้องอยู่ ในภพภูมิสวรรค์ ...


       ยานUFO ก็คือ ยานพาหนะของเหล่าเทวดา ...หรือ ยานที่มาจากภพภูมิ ในมิติวิญญาณ ...   ซึ่งการกล่าวเช่นนี้ ทำให้ กระทบกระเทือนต่อความรู้สึก ของ สาวกมนุษย์ต่างดาว เป็นอย่างยิ่ง ... หากความจริง มันคือ ความจริง ...ก็ย่อมเป็นจริง ...!!   ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก ของผู้ใด  เป็นเพราะโลกเรา อาจจะศึกษาเรื่องราวในเรื่องดังกล่าว ได้น้อย และ การวางใจโน้มเอียง ให้กับข้อมูล ไปในทางใดทางหนึ่ง แล้วด่วนสรุป รีบนำเสนอ เร่งเผยแพร่ ก็จะได้ข้อความรู้ ที่คลาดเคลื่อน ....มาจนถึงปัจจุบัน


แต่...ไม่ใช่ว่า ผมจะถูกต้องนะ ...ขอรับ ..กระผม ว่า ไปตามที่เห็น ...!!

      แม้ว่าจะมีอีกหลายต่อหลายภาพ ของ รูปสลักโบราณชาวมายัน อายุ 1,200 ปี ที่น่าสนใจ และ สื่อไปในทางที่เกี่ยวพันกับ มนุษย์ต่างดาว อย่างที่หลายๆท่านชื่นชอบ ...  ก็คงเพียงพอแล้วล่ะ ที่ผมจะให้ท่านได้เห็น กะตาตัวท่านเอง แบบจะๆ ซะที


หลักฐานนี้ ปรากฎขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ...ประมาณ ปี 2552 ... กว่า 4 ปี ที่ปรากฎบนโลก รอเวลาให้ ฅนค้นผี ถอดรหัส ...


ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/115262/27
____________________
เครดิต : ยรรยง สินธุ์งาม ฅนค้นผี yanyong007@windowslive.com
________________________________

อ้างอิง :
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...