มาลองฝึกวิธีการถอดจิตกันไหม

<
<

การถอดจิตมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่นำมาเสนอนั้นจะเริ่มการฝึกการตื่นจากความฝัน
ซึ่งเราจะอ้างอิงวิธีการที่อยู่ในหนังสือชื่อ Astral Travel and Dreams โดย Belzebuub 
และจะนำมาอธิบายสั้นๆ เพียงพอในการนำไปใช้ฝึกในเรื่องนี้ ในหนังสือเล่มนี้จะสอนการฝึกเบื้องต้นใช้เวลาทั้งหมดสิบอาทิตย์ 
แต่เราจะกล่าวถึงวิธีการนี้ในห้าอาทิตย์แรก ซึ่งเพียงพอที่จะถอดจิตได้แล้ว และอาจต้องปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ในการฝึกในขึ้นที่สูงขึ้น เนื่องจากเราเขียนบทความขึ้นเพียงเพื่อแผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเพียงพอที่จะนำได้ใช้ ส่วนผู้ใดสนใจในรายละเอียดโปรดซื้อหนังสือสนับสนุนงานของผู้เขียนมาอ่านเพิ่มเติมตามลำดับความก้าวหน้าในการฝึก

คำเตือน : การถอดจิตไม่ใช่วิธีการดับทุกข์ แต่เป็นเพียงวิธีการที่จะทำให้เห็นประสบการณ์ที่มากกว่าโลกสามมิติ และจะให้เกิดเข้าใจความเป็นไปของสิ่งที่เป็นอยู่รอบๆตัวมากกว่าเดิม เราคงไม่สามารถรับประกันได้ว่าประสบการณ์ที่ได้จะเหมาะกับตัวท่านหรือไม่ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำตามวิธีการที่เรานำเสนอได้
สัปดาห์ที่หนึ่ง : ฝึกการผ่อนคลายและจำความฝัน

- ฝึกการผ่อนคลาย : การผ่อนคลายความตึงเครียด หรือ กล้ามเนื้อเป็นจุดเริ่มต้นของการถอดจิต โดยเริ่มจากการนอนในท่าที่สบาย และผ่านคลายกล้ามเนื้อในแต่ละจุดของร่างกายจากปลายเท้าจนถึงหัว ซึ่งต้องคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้หมด ฝึกทำเช่นนี้ทุกครั้งก่อนเข้านอนทำให้เกิดความเคยชิน

- ฝึกการจำความฝัน : ในขณะที่นอนหลับเราจะเริ่มฝัน เมื่อร่างกายมีสติจะเริ่มจำความฝันได้ ดังนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาให้ระลึกถึงความฝันและจดบันทึกความฝันทุกอย่างในรายละเอียด ซึ่งจะเป็นการช่วยฝึกจิตให้การดึงข้อมูลจากมิติในความฝันออกมาได้ และให้เห็นภาพในความฝันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

- เมื่อตื่นนอนอย่าขยับตัวใดๆ: เพียงเปิดตา และปิดตาลง และเริ่มการจำความรู้ตั้งแต่จำได้ เพราะในช่วงตื่นนอนแรกๆกายและจิตยังแยกกันอยู่บ้าง แต่เมื่อใดที่ขยับตัวกายและจิตจะติดกันอีกครั้งและจะทำให้จำความฝันได้ยากขึ้น

- ท่องบทสวด Roam Goam : ถ้าจำความฝันได้ก็ไม่ต้องถ่องบทสอด แต่จำความฝันไม่ได้ ให้ปิดต่อและนอนต่อซักพักจนภาพความฝันปรากฏขึ้น แต่ถ้ายังจำไม่ได้อีกให้ลองใช้บทสวด Roam Goam เพื่อกระตุ้นจุดจักระ โดยพูดในใจและลากเสียงให้ยาวเช่น Rrraaaaoooooommmm Gaaaaooooommmmmm เมื่อพูดในใจไปซักพักภาพจะเริ่มปรากฏออกมา

- จดบันทึกความฝันเป็นประจำทุกวัน ทำช่วยฝึกความจำ เห็นข้อความหรือข้อคิดที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์ความฝันนั้น

- ทำสิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกวันอย่างเคร่งครัด

สัปดาห์ที่สอง : ฝึกสมาธิและความมุ่งมั่นที่สิ่งของ

- การฝึกสมาธิและความมุ่งมั่น : การมีจิตที่นิ่งไม่เบี่ยงแบนไปคิดสิ่งอื่นจะทำสามารถถอดจิตได้ การถอดจิตอย่างมีสติจะเกิดขึ้นช่วงที่กำลังหลับและมีจิตใจมุ่งมั่นในช่วงเวลาเดียวกัน การฝึกเริ่มจากการนั่งในท่าสบายและสังเกตุวัตถุสิ่งของชิ้นหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าภายนอก มองสิ่งของนั้นลงลึกถึงรายละเอียด เช่นลอดลาย แสงเงา อัตราส่วน จากนั้น ปิดตาและสร้างวัตถุนั้นในจิต โดยที่ไม่เบี่ยงแบนไปคิดเรื่องอื่น เมื่อใดที่จิตไปคิดเรื่องอื่นหรือเริ่มเห็นภาพที่บิดเบือนให้ลืมตา สังเกตวัตถุ แล้วลองใหม่ ทำการฝึกเช่นนี้เป็นเวลาครั้งละสิบนาที ต่อวัน ภายในสามวันแรก

- ฝึกการใช้จินตนาการ และความมุ่งมั้น : หลังจากฝึกสมาธิ สร้างภาพของจริงในจิตได้แล้ว ให้ใช้จิตนาการเข้าไปภายในของวัตถุนั้น ตั้งคำถามว่ามันเช่นนั้นได้อย่างไร รู้สึกสัมผัสถึงวัสดุภายใน รู้ถึงประสบการณ์การเป็นของชิ้นนั้น ซึ่งคำตอบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตามหลักการเกี่ยวกับเหตุผล หรือความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเสมอไป ฝึกเช่นนี้ 10 นาที่ต่อวัน เป็นเวลาสามวันหลังจากการฝึกสมาธิและความมุ่งมั้นในสามวันแรก

- ฝึกการผ่อนคลายก่อนเข้านอน อย่างที่ฝึกในสัปดาห์แรก

- ฝึกการจำความฝันหลังจากตื่นนอน อย่างที่ฝึกในสัปดาห์แรก

สัปดาห์ที่สาม : ฝึกถอดจิต

การฝึกถอดจิตวิธีนี้จะเน้นการฝึกถอดจิต จากการฝึกความมุ่งมั่นที่หัวใจ

- วิธีที่ 1 ฝึกความมุ่งมั่นที่การเต้นของหัวใจ ใช้จิตสัมผัสถึงการเต้น รับรู้ถึงร่างกายทั้งหมดจนทั้งร่างกายกลายเป็นการเต้นของหัวใจ สามารถทำได้โดยนำการเต้นของหัวใจไปไว้ตามจุดต่างๆของร่างกายจนจุดเหล่านั้นกลายเป็นหัวใจเต้น ในระหว่างทำนั้นให้ดูท่าเดิมตลอดเวลาจนกว่าจะถอดจิตได้ ซึ่งปกติจะลอยขึ้นมาจากร่างกายและสามารถลุกขึ้นและเดินไปรอบๆได้

- วิธีที่ 2 ฝึกสมาธิความมุ่งมันที่หัวใจตรงกลางหน้าอก โดยมีสมาธิมุ่งมั่นไปที่หัวใจรับรู้ สัมผัสถึงขนาด สี ลักษณะ และเจาะลึกถึงรายละเอียด เช่นกล้ามเนื้อ พื้นผิว หลอดเลือด เส้นเลือดต่างๆที่ต่อกับหัวใจ เป็นต้น หาคำตอบต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ ทั้งภายในและภายนอก หรือหัวใจมีไว้เพื่ออะไร จนสามารถถอดจิตได้

- ลองวิธีใดวิธีหนึ่ง อย่างละทิ้งความพยายาม เพราะการฝึกแต่ละครั้งจะช่วยทำให้ถอดจิตได้ง่ายขึ้นในครั้งถัดไป

- ฝึกอย่างที่ทำสองอาทิตย์ก่อนอย่างต่อเนื่องถึงอาทิตย์นี้

- จำความฝันเมื่อตื่นนอนให้ได้ โดยการใช้วิธีอย่างที่กล่าวมาข้างต้น

- เพิ่มความยาวในการฝึกสมาธิและความมุ่งมั่นที่ละน้อย

สัปดาห์ที่สี่ : ฝึกสมาธิและความมุ่งมั่นที่สถานที่

- ทำการฝึกเช่นเดิมอย่างที่ทำสามสัปดาห์ก่อน ฝึกสมาธิความมุ่งมั่นไปที่สถานที่ๆจะถอดจิต แทนที่จะเป็นสิ่งของ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีต่อวัน และอาจเพิ่มเวลามากขึ้นในครั้งต่อไป

- เน้นการถอดจิตที่อยู่ในห้องหรือบ้านตนเองอาศัยอยู่แทนที่จะเป็นสิ่งของโดย เน้นการฝึกสมาธิความมุ่งมั่นในห้องนั้นโดยจำทุกอย่างในห้องอย่างละเอียดทั้งขนาด สี สิ่งของต่างๆในห้อง สร้างภาพนั้นขึ้นมาในจิต นึกภาพว่าตัวเองอยู่ในห้องและถอดจิตไปที่ห้องนั้น โดยที่ห้องนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นห้องที่นอนอยู่ อาจจะให้ผู้อื่นนำสิ่งของบางอย่างไปไว้ในตำแหน่งหนึ่งให้ห้องนั้น และให้ช่วงที่ถอดจิตสามารถไปสำรวจห้องนั้นกลับมารายงานว่าสิ่งของนั้นเป็นอะไร

- จำความฝันและจดบันทึกในตอนเช้า

สัปดาห์ที่ห้า : ถอดจิตด้วยการตื่นจากความฝัน

- ช่วงระหว่างวันให้ฝึกกระโดดและเบาๆ หรือ ดึงนิ้วมือบ่อย เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานที่ๆกำลังอยู่ ถ้ากระโดดแล้วลอยขึ้นไป หรือ ดึงนิ้วแล้วนิ้วยาวขึ้น จะได้ตระหนักว่าอยู่ในการถอดจิตแล้วและตื่นจากความฝัน

- ฝึกสมาธิความมุ่งมั่นไปที่หัวใจ เพิ่มเวลาเป็นวันละ 15 ถึง 20 นาทีถ้ามีความพร้อม

- ฝึกถอดจิตโดยให้ความมุ่งมั่นไปที่หัวใจอย่างที่กล่าวในสัปดาห์ที่สาม

- จดจำและบันทึกความฝัน

อีกวิธีถอดจิตอีกหนึ่งวิธี โดย Ian Wilson ใช้เวลาฝึกตามขั้นตอนเป็นเวลา 2 เดือน 

ที่มา : http://truth4thai.org/astralprojection
____________________
เครดิต : 
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...