ตะลึง!กรมศิลป์พบ “วัดในยอ(ร้าง)”ยุคพระนารายณ์ในอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

<
<


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นักโบราณคดี จากสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานในเขตเขาชัยบุรี อ.เมืองเก่า จ.พัทลุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง 

โดยนายบำรุงรัตน์ พลอยดำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี พบแนวอิฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานอย่างชัดเจน ขณะกำลังปรับไถหน้าดินบริเวณพื้นที่สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารทรงไทย จึงหยุดดำเนินการ และแจ้งนักโบราณคดี จากสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบ 


จากการตรวจสอบในเบื้องต้น หลักฐานที่พบบริเวณที่คาดว่าจะเป็นวัดในยอ (ร้าง) นั้น เพราะร่องรอยที่พบส่วนใหญ่จะเป็นก้อนอิฐ โดยปรากฏทั้งแบบสมบูรณ์ และหักพัง อิฐบางก้อนยังพบเศษคราบปูนเกาะทับ และยังพบใบเสมา ที่ยังคงปักอยู่ในดิน จึงกล่าวได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะเป็นวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เมื่อนําลักษณะของอิฐที่พบนั้นมาเปรียบเทียบ จะพบว่าลักษณะของอิฐน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างน้อยในสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21) เป็นต้นมา ประกอบกับหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเมืองเก่าชัยบุรีแห่งนี้ น่าจะเป็นเมืองที่มีความสําคัญ และใกล้ชิดกับเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากได้รับการออกแบบผังเมือง กําแพงเมือง และป้อมปราการ โดยมองสิเออร์เดอ ลาร์มา วิศวกรชาวฝรั่งเศส ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2299)ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/54173
____________________
เครดิต :
________________________________

อ้างอิง :
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...