Google Street View จับภาพ UFO จาก รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

<
<เมฆประหลาด รูปร่างลักษณะคล้ายกับอยู่ UFO จากทางรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
ซึ่งจับภาพโดย Google Street View  เมื่อเปรียบกับเมฆก้อนอื่นแล้วค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เมื่อภาพนี้ถูกแพร่กระจายออกไป มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็น  UFO จริงๆที่มา :
____________________
เครดิต :
________________________________

อ้างอิง : WBTV 3 News, Weather, Sports, and Traffic for Charlotte, NC
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...