ค้นพบหลักฐานของชีวิตบนดาวอังคาร ในตัวอย่างดินจาก ยานไวกิ้ง

<
<
ความผิดพลาด หรือว่าอย่างไรไม่ทราบ จากการตรวจสอบล่าสุด ตัวอย่างดินจากดาวอังคาร
ที่เก็บมาโดยยานไวกิ้ง1 ตั้งแต่ปี 1976 หรือ 36 ปีล่วงมาแล้ว
เมื่อมาทำการวิเคราะห์ใหม่พบว่ามีหลักฐานที่หนักแน่นว่าดาวอังคารเคยมี สิ่งมีชีวิตจากโครงการ ฟินิกซ์(Phoenix) ในปี 2008 มีการค้นพบ Perchlorates(เป็นเกลือที่เกิดจาก กรด perchloric acid) ซึ่งเกลือนี้เป็นสารอินทรีย์(ปล.นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็เชื่อว่า สารอินทรีย์ นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่เชื่อว่า สารอินทรีย์ส่วนมากเกิดจากสี่งมีชีวิต)

ทำให้มีการนำตัวอย่างดินที่เก็บมาโดย ยานไวกิ้ง1 เมื่อกว่า 3 ทศวรรษ มาทำการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์(Mathematical analysis) เช่นกันในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บมาจากยานไวกิ้ง1 ที่ในอดีตไม่ค้นพบอะไรที่เป็นเบาะแสของชีวิต แต่การวิเคราะห์ในครั้งนี้กับพบ เกลือ เช่นกัน

แต่ นาย Christopher McKay จาก Nasa's Ames Research Centre ก็กล่าวว่าการค้นพบสารอินทรีย์ ก็ไม่ใช่หลักฐานว่าจะค้นพบสิ่งมีชีวิต

การยืนยันคงต้องรอโครงการสำรวจดาวอังคารโครงการ ExoMars ในปี 2016 ที่จะมียานสำรวจดาวอังคารมูลค่า 2.5 พันล้าน ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาหลักฐานของชีวิต เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง
ที่มา : http://wowboom.blogspot.com/2012/04/blog-post_25.html#more
____________________
เครดิต :
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...