ปริศนานคร เมืองคนรู หรือ เมืองหลี้ภัยต่างดาว

<
<สภาพโดยทั่วไป เมื่อใครเห็น นครโบราณแห่งนี้ ก็คิดว่า อยู่บันดาวอังคาร หรือนอกโลกอย่างแน่นอน
เป็นเมืองของคนรู ขณะที่นัก UFO วิทยา เชื่อว่า ที่นี่เคยเป็นเมืองมนุษย์ต่างดาวมาก่อน...เมืองคนรุแห่งนี้ ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศ ตุรกี ซึ่งชาวเติร์กหวงแหนมาก ไม่ต้องการให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพราะกลัวสภาพแวดล้อมเดิมถุกทำลาย

จุดเด่นนครถ้ำคือ  การขุดภูเขา หินปูน ทั้งลูกเป็นบ้านใครบ้านมัน อยู่รวมกันเหมือนรังปลวก

ภายในบ้านอุงโมงค์แต่ละหลัง มีห้องหับเหมือนบ้านทั่วไป และมีทางเดินเป็นอุโมงค์ทอดยาวเป็นไมล์
เป็นเสมือนถนนหรือตรอก เพื่อใช้ไปมาหาสู่กัน ซึ่งความเป็นอยู่ของชาวฮิตไทต์ในสัมยโน้น แทบไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเผชิญหน้ากับตะวัน อันแรงกล้าเลย


เข้าใจว่านครถ้ำโบราณแห่งนี้ ถูกคนป่า หรือชนเผ่าอื่นๆ บุกรุกมาโจมตีบ่อยครั้ง ชาวเมืองจึงสร้างห้องหับทางลับไว้หลบหนี

ที่พิเศษอย่างยิ่ง มีห้องกับดักเอาวไว้จักการ ผู้บุกรุก  ถ้าตกลงไปก็มีหอกกาบไว้เสียบจนตาย

ความเป็นมาและวิถีชนเผ่าและวิถีชนเผ่าฮิตไตท์ ปัจจุบันน้อยมาก นักประวัติสาตร์ศึกษาวิจัยเท่าที่หลักฐานปรากฏอยู่เป็นนครรู ตั้งอยู่กลางทะเลททรายอนาโตเลี่ยนอย่างไรก็ตามในนครรูแห่งนี้ นักประวัติศาตร์พบว่ามีอาราม หรือเทวาลัย ปรากฏอยู่กว่า 200 ห้อง
ตรงนี้หน้าจะเป็นสถิติบอกว่าชาว  ชาวฮิตไทต์ นับว่าเป็นชนเผ่าแรกของโลก ที่ได้สร้างอารามขึ้นมา เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ความเชื่อของตนเอง


และเป็นไปได้ว่า เมื่อ 5000 ปีก่อน ชาว ฮิตไทต์น่าจะเป็นชนเผ่าที่เจริญรุ่งเรืองมีอารยธรมสูง
แต่น่าแปลว่าปัจจุบันไม่มีใครพบ ชาว ฮิตไทต์เลย ราวกับว่าชาว ฮิตไทต์ มาและก็จากไป
เมื่อได้ทำภาระกิจอะไรบางอย่างเสร็จสิ้น

สิ่งหนึ่งที่ แปลกใจมากที่สุด นอกจาก นอกเขาจะเจาะภูเขาทั้งลูกสร้างนครแล้ว
ยังขุดลุกไปใต้ดิน โดยมีช่อง บ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขุดลึกถึง น้ำบาดาล เชื่อใช้สอยในบ้านใต้ดินนครรู แคปพาโดเลเซีย กลายเป็นเมืองร้างกลายพันปี ทุกคนที่รู้เรื่องนี้ปิดเป็นความลัก แม้กระทั่งรัฐบาลตุรกี ก็ไม่ค่อยยอมให้นักวิทยาศาตร์ต่างชาติเข้าไปวุ่นวายมากนัก

"มันคล้ายกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความฝันเรา" นักสำรวจ อังดรี ทัคเนอร์ ผู้ทำการสำรวจวิจัยนครแห่งนี้มากว่า 8 ปี กล่าว

"ชาวตุรกีที่รู้สเรื่องนครแห่งนี้... ต่างได้รับการเล่าขานจากบรรพบุษุษว่า ที่นี่เคยเป้น ที่อยู่อยุ่ของมนุษย์ต่างดาวมาก่อน  นครแคพาโดเซียเป็นเมืองที่ UFO สร้างขึ้นเป็นที่อยู่ชัวคราวบนโลก"

การขุดเข้าไปในภูเขา เพื่อสร้างเป็นห้องที่อาศัยนั้นไม่ใช่แค่ขุดออกมาธรรมดา  แต่ผู้สร้างได้ใช้หินปูนสองชั้น  เปลือกนอกเป็นหินภูเขาไฟ สีดำ เรียกว่าบะซอลต์มีความแข็งแกร่ง แต่ภายในบุด้วยหินที่อ่อนนิ่มความพิสดารอีกประการหนึ่ง คือเทคโนโลยีการขุด หากวัดพื้นที่ที่ขุดหินบะซอตท์ ออกมาเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่กว่า 100 ตารางไมล์ ชาวฮิตไทต์ ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต่างจากเทคโนโลยีปัจจุบัน


บางแห่งเป็นห้องโถขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่รวมคนทั้งเมืองได้ บางแห่งเป็นคุกใต้ดิน และบางแห่งเป็นสถานที่พิสดาร ที่รัฐบาลตุรกีไม่ยอมเปิดเผย....

ที่มา :นิตยาสาร แปลทะลุโลก
____________________
เครดิต :
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...