ไข่ประหลาด ยิ้มได้

<
<เคยเห็นกันหรือเปล่า ไข่ยิ้มได้

ที่เห็นไข่สีเขียว แถมยังมีลวดลายเหมือนหน้าคนกำลังยิ้มไข่สี เขียวเหล่านี้เป็นไข่แมลงที่ชื่อว่า แมลงสิงหรือ มวนง่าม(stink bug)
พวกมันเป็นแมลงที่มีถิ่นอาศัยในเอเซีย แต่ในปี 1998 แต่เกิด เหตุพวกมันแพร่กระจายไปสู่อเมริกาโดยบังเอิญ และพวกมันก็ สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรปีละกว่า ล้าน เหรียญสหรัฐอเมริกา ภาพไข่ยิ้มนี้เป็นฝีมือของช่างภาพชาวรัสเซียนามว่า Michail Gribkovไข่ยิ้มได้สีเขียวนี้เมื่อฟักออกมาเป็นตัวเมื่อโตเต็มวัยจะกลายเป็น มวนง่าม หรือ แมลงสิงดังภาพครับ


ที่มา :
http://wowboom.blogspot.com/2012/06/blog-post_28.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2164828/Dont-fooled-jolly-green-faces-eggs-STINK-BUGS.htmlloading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...