โรงงานอุตสาหกรรมบนดาวอังคาร?

<
<ดร. Courtney Brown ได้ทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวอังคารจากนาซ่า และค้นพบสิ่งผิดปกติบนพี้นผิว ซี่งมีลักษณะคล้ายไอน้ำพ่นออกมาจากปล่องไฟ จีงใช้วิธีการ Remote viewer ในการหารายละเอียดของสถานที่นั้น และค้นพบว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขี้น ส่วนรายละเอียดนั้นสามารถดูได้จากวิดีโอข้างล่าง


นอกจานี้ หุ่นยนตร์นาซ่าค้นพบฐานทัพบนดาวอังคาร?ที่มา : http://board.palungjit.com
____________________
เครดิต :
________________________________
loading...

คุณรู้สึกอย่างไรกับบทความนี้

Tags: ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...